Avo- ja hoivapalvelut

Sulkavan kunnan ikäihmisten palvelut

Vanhusten palvelukeskus Kissankello
Terveystie 4
58700 Sulkava

Vastuuhenkilö:
Päivi Karppanen
Hoivakodin johtaja
puh. 044 417 5365
sähköpostit: paivi.karppanen@terveystalo.com

Omaishoito

Omaishoidon asiat kuuluvat myös hoivakodin johtajan toimenkuvaan.
Hakemus vanhuspalveluun

Jonotustilanne terveyspalveluihin

Julkaistaan pian

Sotainvalidien ja veteraanien palvelut

Palvelusetelin käyttö Sulkavalla (pdf) (päivitetään)

Sotainvalidien tukeminen

Sulkavan kunta tukee sotainvalideja ja heidän omaisiaan tarjoamalla esim. ateriasetelit päivittäisiä ruokailuja varten, korvaamalla siivouspalveluja ja piha- ja kiinteistöhoitotöistä aiheutuvia kustannuksia. Omaishoidon tuesta on edellä tarkempaa tietoa. Kunnille ja kuntayhtymille korvataan vähintään 20 prosentin sotainvalidien kotihoidosta, tukipalveluista, omaishoidontuesta sekä kuntouttamisesta aiheutuneet kustannukset. Lisäksi vähintään 30 prosentin sotainvalideille korvataan pitkäaikainen laitoshoito ja lyhytaikainen kuntouttava laitoshoito.

Vähintään 25 prosentin sotainvalidin on mahdollista saada sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa annettavaa pitkäaikaishoitoa. Tällaisia laitoksia ovat mm. hoivaosastot, terveyskeskussairaalat ja alue- ja keskussairaalat. Myös yksityisessä vanhainkodissa tapahtuva hoito voi tulla kysymykseen edellyttäen, että kunta on tehnyt tällaisen vanhainkodin kanssa ostopalvelusopimuksen. Tarkempia tietoja myöntämisperusteista saa sosiaalijohtajalta.

Yhteystiedot:
Sosiaalityöntekijä Sanna Hämäläinen puh. 044 4172 054