Puunkaato ja maisematyölupa

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisemaa muuttavaa puiden kaatamista, maanrakennustyötä tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava- tai ranta-asemakaava-alueella. Ennen puiden kaatamiseen tai muuhun maisematyöhankkeeseen ryhtymistä on otettava yhteyttä rakennustarkastajaan lupatarpeen arvioimiseksi. Lupahakemus täytetään Lupapiste-palvelun kautta.

https://www.lupapiste.fi/

Maisematyölupahakemus