13. kuukauden lapsilisä

Sulkavan kunnassa voidaan maksaa ns. 13. kuukauden lapsilisää seuraavilla edellytyksillä:

  1. 13. kuukauden lapsilisä maksetaan alle 17-vuotiaista lapsista
  2. Lapsen tulee olla kirjoilla väestörekisterin mukaan Sulkavalla vuosittain 31.12.
  3. Maksu tapahtuu tammikuussa edellisen vuoden määrärahoista
  4. Hakemus on saatavilla kunnan nettisivuilta, yhteispalvelupisteestä, kirjastosta ja lasten neuvolasta. ja se on mahdollista tehdä myös sähköisesti lähettämällä hakemus osoitteella kirjaamo@sulkava.fi. Paperiversio palautetaan yhteispalvelupisteeseen. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 15.12. Myöhässä tulleet hakemukset siirtyvät seuraavan vuoden käsittelyyn.
  5. Hakemus tehdään vain kerran per lapsi. Maksu suoritetaan vuosittain kunnes lapsi täyttää 17 v. Lapsen tulee olla alle 17-vuotias 31.12. Muutokset, esim. tilinumerossa tai osoitteissa tulee ilmoittaa välittömästi.
  6. Maksun suuruus on Kelan lapsilisän toisesta lapsesta maksettavan summan suuruinen pyöristettynä seuraavaan täyteen euroon.Vuonna 2020 Kelan toisesta lapsesta maksettava maksu on 104,84 €, joten 13. kuukauden lapsilisän maksun suuruus on 105 €.
  1. 13. kuukauden lapsilisä on veronalaista tuloa. Etuuden saajan tulee toimittaa verokortti tai vero on 60 %:n mukaan.

13. kuukauden lapsilisähakemuslomake (word)
13. kuukauden lapsilisähakemuslomake (pdf)