Suoraan sisältöön

Meluilmoituspäätöksen julkipanokuulutus, Sulkava-Seura Ry

Kategoria: Kuulutukset

Sulkavan kunnan ympäristösihteeri antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta päätöksensä oheen merkittynä
antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Hakija: Sulkava-seura ry
Alanteentie 1
58700 Sulkava

Sijainti: Sulkavan soutustadion

Tapahtuma ja toiminta: Melua aiheutuu Sulkavan Suursoututapahtumassa ja iltatapahtumissa 8.-11.7.2022. Perjantaina klo 8:00 – 1:30, lauantaina klo 7:00 – 1:30 ja sunnuntaina klo 9:00 – 16:00. Melua aiheuttaa äänentoistolaitteet ja esiintymislavan äänentoisto. Melua seurataan desibelimittareiden avulla.

Päätös: Viranhaltijapäätös 30.5.2022, 6 §/2022

Päätöksen antopäivä: Päätös annetaan julkipanon jälkeen 1.6.2022.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Sulkavan kunnan kotisivuilla ja kunnanviraston yhteispalvelupisteellä os. Kauppatie 1, 58700 Sulkava.

Muutoksenhaku: Päätökseen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 8.7.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Teemu Oittinen
puh. 050 470 5080 tai sähköpostilla teemu.oittinenrantasalmi.fi.

Rantasalmella 30.5.2022
Ympäristösihteeri
Teemu Oittinen
Puh. 050 470 508
0

LIITTEET:

Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (pdf)
Viranhaltijapäätös (pdf)