Suoraan sisältöön

Meluilmoituspäätöksen julkipanokuulutus, Lohilahden Kyläyhdistys ry

Kategoria: Kuulutukset

Sulkavan kunnan ympäristösihteeri antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta päätöksensä oheen merkittynä
antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Hakija: Lohilahden Kyläyhdistys ry
Lohirannantie 6
58620 Lohilahti

Sijainti: Tenniskentäntie 1, 58620 Lohilahti

Tapahtuma ja toiminta: Melua aiheutuu kesäjuhlan ulkoilmakonsertissa 16.7.2022 klo 14:00 – 23:59. Melua aiheuttaa äänentoistolaitteet. Melua torjutaan äänen suuntauksella ja alueella jaossa myös korvatulppia. Melua seurataan desibelimittareiden avulla.

Päätös: Viranhaltijapäätös 16.6.2022, 10 §/2022

Päätöksen antopäivä: Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.6.2022

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Sulkavan kunnan kotisivuilla ja kunnanviraston yhteispalvelupisteellä os. Kauppatie 1, 58700 Sulkava.

Muutoksenhaku: Päätökseen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 26.7.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Teemu Oittinen
puh. 050 470 5080 tai sähköpostilla teemu.oittinenrantasalmi.fi.

Rantasalmella 16.6.2022
Ympäristösihteeri
Teemu Oittinen
Puh. 050 470 5080

LIITTEET:
Päätös melu- ja tärinäilmoituksesta (pdf)