Suoraan sisältöön

Meluilmoituspäätöksen julkipanokuulutus, Kankaanranta Catering Oy

Kategoria: Kuulutukset

Sulkavan kunnan ympäristösihteeri antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Hakija: Kankaanranta Catering Oy
Alanteentie 28
58700 Sulkava

Sijainti: Alanteentie 28

Tapahtuma ja toiminta: Tapahtumassa melua aiheutuu anniskelualueelta ja olutteltasta, jossa on DJ ja jälkisoudut 8.-11.7.2022. Perjantaina klo 12:00 – 01:30, lauantaina klo 10:00 – 1:30 ja sunnuntaina klo 10:00 – 16:00. Melua aiheuttaa aktiivikaiuttimet (3 kpl). Melua seurataan aistinvaraisesti ja mahdollisesti mittaamalla.

Päätös: Viranhaltijapäätös 1.6.2022, 7 §/2022

Päätöksen antopäivä: Päätös annetaan julkipanon jälkeen 3.6.2022

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Sulkavan kunnan kotisivuilla ja kunnanviraston yhteispalvelupisteellä os. Kauppatie 1, 58700 Sulkava.

Muutoksenhaku: Päätökseen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 10.7.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Teemu Oittinen
puh. 050 470 5080 tai sähköpostilla teemu.oittinenrantasalmi.fi.

Rantasalmella 1.6.2022
Ympäristösihteeri
Teemu Oittinen
Puh. 050 470 508
0

LIITTEET
Viranhaltijapäätös (pdf)
Ilmoitus (pdf)
Kartta (pdf)