Suoraan sisältöön

Meluilmoituspäätöksen julkipanokuulutus, Ihmekollektiivi ry

Sulkavan kunnan ympäristösihteeri antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Hakija: Ihmekollektiivi ry

Sijainti: Alanteentie 1, Sulkava (Soutustadion)

Tapahtuma ja toiminta: Tapahtumasta melua aiheutuu Ihmekollektiivi ry:n järjestämässä ulkoilmakonsertissa lauantaista 2.7.2022 klo 12:00 – sunnuntaihin klo 02:00. Melua aiheutuu kahden esiintymislavan äänentoistolaitteista, jotka ovat Soutustadionin katoksen alla. Eniten melua aiheutuu klo 16:30 – 00:00. Melutaso on enimmillään 80-90 dB (A) 10 metrin päässä.

Päätös: Viranhaltijapäätös 16.6.2022, 9 §/2022

Päätöksen antopäivä: Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.6.2022

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Sulkavan kunnan kotisivuilla ja kunnanviraston yhteispalvelupisteellä os. Kauppatie 1, 58700 Sulkava.

Muutoksenhaku: Päätökseen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 26.7.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä antaa kunnan ympäristösihteeri Teemu Oittinen
puh. 050 470 5080 tai sähköpostilla teemu.oittinenrantasalmi.fi.

Rantasalmella 16.6.2022

Ympäristösihteeri
Teemu Oittinen
Puh. 050 470 5080

LIITE:
Päätös melu- ja tärinäilmoituksesta (pdf)