Suoraan sisältöön

Meluilmoituksen julkipanokuulutus

Kategoria: Kuulutukset

MELUILMOITUKSEN JULKIPANOKUULUTUS
Kunnan ympäristösihteeri antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Hakija: UPM Kymmene Oyj
Alanteentie 32
587001 Sulkava

Sijainti: Sulkavan kunnan Partalan kylän Koukkulan tila (768-420-5-51)

Tapahtuma ja toiminta: UPM Kymmene Oyj murskaa maa-aineksia Koukkulan maa-ainesalueella (768-420-5-51) ja toiminta aiheuttaa melua ja tärinää ympäristöön aikavälillä 28.6. – 20.7.2021. Murskausta tehdään ed. mainittuna ajankohtana yhteensä 1-2 viikkoa.

Päätöksen antopäivä: Päätös annetaan julkipanon jälkeen 21.6.2021

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Sulkavan kunnan kotisivuilla ja kunnanviraston yhteispalvelupisteellä os. Kauppatie 1, 58700 Sulkava.

Muutoksenhaku: Päätökseen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta saa hakea muutosta Vaasan hallintooikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan
toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallintooikeudelle. Valitusaika päättyy 21.7.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja:
ympäristösihteeri
Teemu Oittinen
puh. 050 470 5080
teemu.oittinenrantasalmi.fi
Rantasalmella 17.6.2021

LIITE: Päätös UPM Kymmene Oyj (pdf)