Suoraan sisältöön

Kuulutus ympäristöluvan (olemassa oleva ampumarata) lupamääräysten tarkistamiseksi

Kategoria: Kuulutukset

Hakija: Sulkavan riistanhoitoyhdistys

Kiinteistö: Pekkala (768-432-17-3), osoite Sahantie 95

Ilmoituksen sisältö: Sulkavan riistanhoitoyhdistys on jättänyt ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen hakemuksen ympäristöluvan (ulkona sijaitseva ampumarata) lupamääräysten tarkistamiseksi Sulkavan kunnan Pekkalan tilalla (768-432-17-3) sijaitsevalla ampumaradalla.

Sulkavan ampumaradan perustamisvuosi on 1973. Ampumaradan ratatoiminta sisältää 1 kpl hirvirata 75 m (kiinteä ampumakatos, 2 ampumapaikkaa sekä valvoja). Radalla ammutaan liikkuvan hirven maalia. Ampumaradalla harjoitetaan metsästysammuntaa pienikaliiperisilla aseilla (alle 12.7 mm) eli kivääreillä. Rataa käyttävät pääasiassa Sulkavan riistanhoitoyhdistys sekä paikalliset
metsästysseurat. Käyttäjäkunta radalla on noin 200 henkilöä vuodessa. Ratoja käytetään eniten arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Radalla järjestetään satunnaisesti paikallisia ja jäsenten välisiä kilpailuja. Hirviradalla suoritetaan lakisääteinen ampumakoe. Sulkavan riistanhoitoyhdistys järjestää lakisääteisiä ampumakokeita vuosittain kesä-lokakuussa, ampumarata-aikojen puitteissa, yhteensä noin 10 kappaletta. Kokeet ammutaan pääsääntöisesti viikonloppuisin ja arkiiltaisin. Nykyisin ampumaradan kokonaislaukausmäärä arvioidaan olevan noin 8 000 laukausta vuodessa. Vuosittaisen laukausmäärän arvioidaan olevan maksimissaan alle 10 000 laukausta vuodessa.

Tarkistushakemuksen yhteydessä riistanhoitoyhdistys hakee muutosta lupamääräyksiin 2, 3 ja 6. Haettavilla muutoksilla on tarkoitus päivittää ampumaradan toimintaa koskevia määräyksiä.

Kuuleminen: Tämä kuulutus sekä hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Sulkavan kunnan verkkosivuilla www.sulkava.fi ja Sulkavan kunnan palvelupisteellä 24.5.-30.6.2022 välisen ajan.

Lisätietoja ympäristösihteeri Teemu Oittiselta, puh. 050 470 5080 tai teemu.oittinenrantasalmi.fi.

Muistutukset ja mielipiteet on jätettävä kirjallisena ympäristölautakunnalle viimeistään 30.6.2022 mennessä osoitteeseen: Rantasalmen kunta, ympäristölautakunta, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi tai rantasalmen.kuntarantasalmi.fi.

Rantasalmella 23.5.2022
ympäristösihteeri
Teemu Oittinen

LIITTEET:
Lupamääräysten tarkistamishakemus (pdf)
Liite 2: Sulkavan ampumaradan ympäristölupa (pdf)
Liite 3: Hallinto-oikeuden päätös ympäristöluvasta (pdf)
Liite 4: Perustilaselvitys ja haitta-aineiden hallinnan tarvearviointi (pdf)
Liite 5: Ampumakatos Sulkava (pdf)
Liite 6: Sulkavan ampumarata – ympäristömeluselvitys (pdf)