Suoraan sisältöön

Kuulutus: päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Kategoria: Kuulutukset

Julkinen kuulutus

Asia:
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n (1166/2018) mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Päätöksen yksilöinti ja keskeinen sisältö: Viranhaltijapäätös 26.04.2023, 4 §/2023.

Päätös koskee Ihmekollektiivi ry:n järjestämää ulkoilmakonserttia, joka pidetään 01.07–02.07.23 Soutustadionilla (Alanteentie 1, 58700 Sulkava).

Kuulutuksen julkaisupäivä: 28.04.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä:
Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin (432/2019) mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 05.05.2023.

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito:
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 28.04.2023 – 05.06.2023 Sulkavan kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku:
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 05.06.2023.

Lisätietoja
Ympäristösihteeri,
Päivi Yli-Kovero
puh. 050 470 5080
paivi.yli-koverorantasalmi.fi

 

LIITE: Ympäristösihteerin päätös (pdf)