Suoraan sisältöön

Kuulutus meluilmoituksen vireilläolosta / Ihmekollektiivi ry

Kategoria: Kuulutukset

ASIA:
Ihmekollektiivi ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus koskee Soutustadionilla järjestettävää ulkoilmakonserttia.

ILMOITUSTA KOSKEVA TOIMINTA JA ARVIOIDUT MELUVAIKUTUKSET:
Melua aiheutuu Ihmekollektiivi ry:n järjestämässä ulkoilmakonsertissa lauantaista 2.7.2022 klo 12:00 – sunnuntaihin 3.7.2022 klo 02:00. Melu aiheutuu kahden esiintymislavan äänentoistolaitteista, jotka ovat Soutustadionin katoksen alla. Eniten melua aiheutu klo 16:30 – 00:00. Ilmoituksessa arvioidaan, että melutaso on enimmillään 80- 90 dB (A) 10 metrin päässä.

KUULUTUKSEN JA MELUILMOITUKSEN NÄHTÄVILLÄ PITO, MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET:
Kuulutus on nähtävillä 16.5. – 15.6.2022. Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Sulkavan kunnan verkkosivuilla www.sulkava.fi (kuulutukset) ja kunnan virastotalolla (yhteispalvelupiste).

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava ympäristölautakunnalle kuulutusaikana osoitteeseen:

– Rantasalmen kunta, ympäristölautakunta, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi tai Kauppatie 1, 58700 Sulkava
rantasalmen.kuntarantasalmi.fi

Lisätiedot: Lisätietoja ilmoituksesta antaa ympäristösihteeri Teemu Oittinen,
puh. 050 470 5080 tai teemu.oittinenrantasalmi.fi


Rantasalmella 13.5.2022
Rantasalmen ympäristölautakunta

LIITTEET: Meluilmoitus Ihmekollektiivi ry (pdf)