Kuulutus kunnanvaltuuston päätöksen kumoamisesta

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päivämäärällä 4.6.2019 antanut päätöksen nro 19/0115/4

Valittaja:                                                Hilkka Virtanen

Päätös, johon on haettu muutosta:       Sulkavan kunnanvaltuuston päätös 22.2.2018 § 8. Kunnanvaltuusto on päättänyt ottaa käyttöön ”vauvaperheen vapautus kunnallisverosta” -mallin 1.1.2018 alkaen. Valtuusto on päättänyt valtuuttaa kunnanhallituksen laatimaan tarkemmat toimeenpano-ohjeet, määrittämään avustuksen ylärajat ja tekemään laillisuustarkastelun.

Vaatimukset Hallinto-Oikeudessa         Valittaja on vaatinut päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä

 Hallinto-oikeuden ratkaisu:                  Hallinto-oikeus kumoaa kunnanvaltuuston päätöksen 22.2.2018 § 8

Edellä mainittu hallinto-oikeuden päätös kokonaisuudessaan perusteluineen on nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä.
Sulkavan kunnanhallitus 6.6.2019