Suoraan sisältöön

Kuulutus koskien kuntavaalien ehdokasasettelua 2021 Sulkavan kunnassa

Kategoria: Kuulutukset

Kuntalain mukaisesti sunnuntaina 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Sulkavan kunnanvaltuustoon 21 valtuutettua toimikaudeksi 2021-2025. (valtuuston päätös 14.12.2020 § 64).

Vaalilaissa tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on vaalilaissa mainittujen asiamiesten annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen kello 16:00. Asiakirjat on toimitettava kunnanviraston asiointipisteeseen, Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. 044 417 5217.

Jos ehdokas haluaa peruuttaa jo allekirjoittamansa suostumuksen, hänen tulee ilmoittaa siitä todisteellisesti vaaliasiamiehelleen siten, että vaaliasiamies ehtii ilmoittaa keskusvaalilautakunnalle ennen 4.5.2021 klo 16:00 poistavansa ehdokkaan listalta.

Vaalilaissa tarkoitetut oikaisut ja täydennykset on vaaliasiamiesten jätettävä keskusvaalilautakunnan sihteereille viimeistään keskiviikkona 12.5.2021 ennen kello 16.00.

Ehdokashakemukset, jotka on jo jätetty, tulevat olemaan edelleen voimassa vaalien siirtymisestä huolimatta, ellei vaaliasiamies tee niihin muutoksia.

Sulkavalla 21.4.2021         SULKAVAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA