Suoraan sisältöön

Kuulutus aurinkosähköpuistosta

Kategoria: Kuulutukset

KUULEMINEN POIKKEAMISHAKEMUKSEN JOHDOSTA

Hakemus:

Aurinkosähköpuiston rakentaminen osayleiskaavan mukaiselle teollisuusrakennusten (T) alueelle, kiinteistöt 768-403-1-108 (Pulkkilantie 128) ja 768-403-1-109 (Uudenkyläntie 208). Suunnitelmat ovat nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla sulkava.fi/kuulutukset.
Hakija: Sulkavan kunta
Poikkeaminen:
Poikkeamista haetaan kaavamääräyksestä, jossa edellytetään T-alueen asemakaavoittamista.

Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunnan on varattava naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. (MRL 173 §)

Asianosaisille varataan seitsemän (7) päivää esittää muistutuksensa hakemuksesta. (MRA 86 §) Muistutus tulee jättää viimeistään 29.10.2021.

Lisätietoja antavat kiinteistöpäällikkö Antti Hulkkonen 0440444175205 ja rakennustarkastaja Veikko Virtanen 0444175230.

Rakennusvalvonta, Sulkavan kunta

LIITE: Pääpiirustus: Sulkavan aurinkosähköpuisto (pdf)