Kuulutus asemakaavan muutoksista

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS
SULKAVA
ALANTEENTIEN – MIKKOLANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2019, K60, t5
LÖYTÖKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2019, K106
EHDOTUSVAIHEIDEN NÄHTÄVILLÄ OLO
Sulkavan kunnassa Alanteentien – Mikkolantien asemakaavan muutos 2019,
K60, t5 sekä Löytökylän asemakaavan muutos 2019, K106 ovat edenneet
ehdotusvaiheisiin. Kaavamuutoksia koskevat ehdotusvaiheiden asiakirjat ovat
nähtävillä 14.10.–13.11.2019 Sulkavan kunnanvirastolla osoitteessa
Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Ehdotusvaiheiden asiakirjat löytyvät myös
kunnan kotisivuilta www.sulkava.fi
Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide edellä mainituista ehdotusvaiheiden
asiakirjoista. Mielipide on toimitettava Sulkavan kunnalle ennen nähtävilläolon
päättymistä osoitteeseen PL 25, 58700 Sulkava. Lisätietoja hankkeesta saa kaavan
laatijalta Ins. Henna Arkolta (puh. 044-417 5242,henna.arkko@jarvisaimaanpalvelut.fi).