Suoraan sisältöön

Kunnonstartti –ALLI 60+

Kategoria: Ajankohtaista

Sana ALLI mielletään useasti negatiivissävytteisesti rasvavarastoksi, joka sijaitsee ihmisellä olkavarren takaosassa. Tässä yhteydessä sana ALLi tarkoittaa Aktiivisuutta, Liikuntaa ja Lihaskuntoa 60+ -vuotiaille.

Tanhuvaaran Urheiluopistolla on käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kehittämishanke, jolla pyritään vaikuttamaan 60+ -ikäisten henkilöiden aktiivisempaan arkeen ja terveellisempään elämäntapaan. Painopisteinä ovat liikkeen lisääminen ja lihaskunnon kehittäminen, jotta selviytyminen normaalissa arjessa säilyisi hyvänä mahdollisimman pitkään.

ALLi on noin 8 kuukautta kestävä prosessi, joka alkaa 2-3 tuntia kestävällä starttipäivällä. Starttipäivä toteutetaan Sulkavalla, jotta toimintaan olisi mahdollisimman helppo lähteä mukaan. Starttipäivää seuraa kolmen vuorokauden starttijakso Tanhuvaaran Urheiluopistolla, yksi treffipäivä Sulkavalla sekä n. 8 kuukauden päästä aloituksesta seurantajakso Tanhuvaaran Urheiluopistolla. Allin sisällössä painottuvat lihaskuntoharjoittelu, motorinen taito, ravitsemus sekä sosiaalisuus.

ALLi ei ole pelkkää liikuntaa tai lihaskuntoharjoittelua. Osallistujat täyttävät hankkeeseen koottua työkirjaa, jonka avulla perehdytään esimerkiksi omiin ruokailutottumuksiin tai unen määrään.

”Pelkkää jumppaa ja humppaa tämä ei ole! Oman Käyttäytymisen muuttumiseen osaksi omaa arkea, täytyy asioita myös hieman opiskella. Tätä varten olemme koonneet työkirjan, josta löytyy aihealueita esimerkiksi ravitsemuksesta”. – toteaa hankkeen parissa työskentelevä liikuntaneuvoja Mirka Kupiainen.

Kupiaisen mukaan hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki yli 60 vuotta täyttäneet sulkavalaiset.

”Kaikki otetaan mukaan eikä yläikärajaa ei ole määritetty. Kriteerinä voisi olla, että elo normaalissa arjessa sujuu ilman ulkopuolista apua ja henkilöillä on vahva motivaatio aktiivisempaan ja terveellisempään elämään. Erityisen tärkeää olisi saada liikkeelle, henkilöt joiden liikunnan määrä on viime vuosien aikana jostakin syystä vähentynyt

Hanke toteutetaan yhteistyössä Sulkavan kunnan kanssa. Kunta järjestää tarvittaessa kyydityksen Tanhuvaaraan startti- ja seurantajaksolle. Sulkavalla hankkeen yhteyshenkilönä toimii palveluohjaajana Sulkavan kunnassa työskentelevä Jaana Uotinen. Mukaan haluavat voivat ottaa yhteyttä Jaanaan. Sisällöstä vastaa Tanhuvaaran Urheiluopistolla työskentelevä Sami Piisilä.

Tiedustelut:

Jaana Uotinen
jaana.uotinen@sulkava.fi
044 417 5209

Sami Piisilä
sami.piisila@tanhuvaara.fi
044 745 6443

Kunnonstartti-alli60+SULKAVA (004)