Kunnanvaltuuston kokous 31.5.2019 klo 10.00

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS

Sulkavan kunnanvaltuuston kokous pidetään valtuuston kokoushuoneessa perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2019 alkaen klo 10.00.

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 §Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjantarkastus
3 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
4 § Kunnanhallituksen valinta
5 § Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen
6 § Luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista ja kuntalaisaloitteista
7 § Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaiset asiat
8 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävil­lä hallintotoimistossa 3. päivänä kesäkuuta 2019
Sulkava 22.5.2019                Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Auvinen