Kunnanvaltuuston kokous 31.10.2019

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS
Sulkavan kunnanvaltuuston kokous pidetään valtuuston kokoushuoneessa torstaina 31. päivänä lokakuuta 2019 alkaen klo 19.00.

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjantarkastus
3 § Vuoden 2019 talouden ja toiminnan välivuosiraportti
4 § Sulkavan kunnan kannanotto Itä-Savon sairaanhoitopiirin sote-alueen suunnasta
5 § Tuloveroprosentti vuodelle 2020
6 § Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020
7 § Vastaus tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomukseen
8 § Katuvalaistuksen investointimäärärahan muutos
9 § Maakuntavaltuuston toimikausi
10 § Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaiset asiat
11 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä hallintotoimistossa 1. päivänä marraskuuta 2019
Sulkava 22.10.2019 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eetu Nissinen