Kunnanvaltuuston kokous 28.1.2020 klo 13.00

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS
Sulkavan kunnanvaltuuston kokous pidetään valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 28. päivänä tammikuuta 2020 alkaen klo 13.00.

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjantarkastus
3 § Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma vuosille 2020-2022
4 § Peruspalvelulautakunnan jäsenen/vapapuheenjohtajan valinta
5 § Löytökylän alueen asemakaavan muutos korttelissa 106
6 § Rakennusvalvonnan taksan korotus/Sulkava
7 § RaJuSu-kuntien maa-ainesmaksutakasan tarkistaminen
8 § Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaiset asiat
9 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä hallintotoimistossa 29. päivänä tammikuuta 2020
Sulkava 20.1.2020 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eetu Nissinen