Suoraan sisältöön

Kuntavaalit 2021/vaaliasiakirjojen toimittaminen

Kategoria: Kuulutukset

KUNTAVAALIT 2021

Valittavien valtuutettujen lukumäärä
Sulkavan kunnassa 18.4.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuustoon 21 valtuutettua.

Vaaliasiakirjojen toimittaminen

Puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokashakemus ja hakemus ehdokaslistan julkaisemisesta sekä ilmoitus yhteislistasta ja vaaliliitosta niihin liittyvine asiakirjoineen tulee toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle (VaaliL 152-156 §:t).

Asiakirjat on toimitettava kunnanviraston asiointipisteeseen, Kauppatie 1, 58700 Sulkava viimeistään 9.3.2021 klo 16.00. Vaaliasiakirjoja on saatavissa Oikeusministeriön vaalisivustolla: www.vaalit.fi tai kunnanviraston palvelupisteessä. Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeri puh. 044 417 5217.

Muut vaalilaissa säädetyt, vaaliasiakirjoja koskevat täydentävät ilmoitukset ja oikaisut on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään keskiviikkona 17.3.2021 klo 16.00 mennessä sekä ehdokashakemuksen mahdollinen peruutus viimeistään torstaina 18.3.2021 klo 12 mennessä.

Sulkavalla 17.2.2021        SULKAVAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA