Suoraan sisältöön

Koulunkäynninohjaajan toimi

Kategoria: Kuulutukset

Työ alkaa Lohilahden koululla 10.8.2022 alkaen. Hakijalta toivomme itsenäiseen työskentelyyn kykenevää ja oma-aloitteista henkilöä sekä edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Tarjoamme mielenkiintoista työtä ja hyvän työyhteisön. Kelpoisuusehtona on koulunkäynnin ohjaajan ammatillinen tutkinto tai muu soveltuva tutkinto. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös muut hakijat.

Palkka KVTES:n mukainen ja työaika 25 – 28 h/vko.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemukset Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen voi liittää jäljennökset tutkintotodistuksista. Mahdollisen haastattelun yhteydessä hakijan tulee esittää alkuperäiset kelpoisuuden osoittamat todistukset.

Hakuaika toimeen päättyy 27.5.2022 klo 15:00.

Lisätietoja antaa Lohilahden yksikön johtaja Kati Hämäläinen, kati.hamalainen(at)sulkava.fi, puh. 044 4175395