Suoraan sisältöön

Kotikuntastipendin hakuaika päättyy ma 16.1.! – Kotikuntastipendi vuodelle 2022

Kategoria: Kuulutukset

Muistutus hakuajan päättymisestä!

Kotikuntastipendi on haettavana sulkavalaisille, jotka opiskelevat yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, lukiossa, ammattikoulussa tai niitä vastaavassa oppilaitoksessa.

Hakijan on oltava joulukuun viimeisestä päivästä 2022 alkaen kirjoilla Sulkavan kunnassa ja alle 30-vuotias. Kunta tarkistaa tiedot suoraan väestörekisteristä.

Opiskelun on oltava päätoimista. Päätoimiseksi ei katsota opiskelua, jos opinnot suoritetaan etä- tai monimuoto-opiskeluna siten, että säännöllistä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa. Liitteeksi tulee liittää oppilaitoksen todistus läsnäolosta.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 16.1.2023. Sähköinen hakemus (https://sulkava.fi/wp-content/uploads/2021/10/Kotikuntastipendi_hakemus.pdf )löytyy myös kunnan kotisivulta varhaiskasvatus ja koulutus. Hakulomakkeen saa myös Sulkavan kunnan kotisivuilta internetistä pdf-muodossa tai tulosteena kunnan neuvonnasta ja sen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@sulkava.fi tai postitse os. Sulkavan kunta, PL 25, 58701 Sulkava.

7.11.2022                                                 Sulkavan kunnanhallitus

LIITTEET:
Kotikuntastipendihakemus (pdf)