Suoraan sisältöön

Kotikuntastipendi vuodelle 2022 haettavana

Kategoria: Kuulutukset

Kotikuntastipendi on haettavana sulkavalaisille, jotka opiskelevat yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, lukiossa, ammattikoulussa tai niitä vastaavassa oppilaitoksessa.

Hakijan on oltava joulukuun viimeisestä päivästä 2022 alkaen kirjoilla Sulkavan kunnassa ja alle 30-vuotias. Kunta tarkistaa tiedot suoraan väestörekisteristä.

Opiskelun on oltava päätoimista. Päätoimiseksi ei katsota opiskelua, jos opinnot suoritetaan etä- tai monimuoto-opiskeluna siten, että säännöllistä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa. Liitteeksi tulee liittää oppilaitoksen todistus läsnäolosta.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 16.1.2023. Sähköinen hakemus (https://sulkava.fi/wp-content/uploads/2021/10/Kotikuntastipendi_hakemus.pdf )löytyy myös kunnan kotisivulta varhaiskasvatus ja koulutus. Hakulomakkeen saa myös Sulkavan kunnan kotisivuilta internetistä pdf-muodossa tai tulosteena kunnan neuvonnasta ja sen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@sulkava.fi tai postitse os. Sulkavan kunta, PL 25, 58701 Sulkava.

7.11.2022                                                 Sulkavan kunnanhallitus

LIITTEET:
Kotikuntastipendihakemus (pdf)