Suoraan sisältöön

Kotikuntastipendi vuodelle 2021 haettavana

Kategoria: Kuulutukset

SULKAVAN KOTIKUNTASTIPENDI V. 2021 HAETTAVANA

Sulkavan kunta julistaa haettavaksi vuoden 2021 kotikuntastipendin, enintään 300€, sulkavalaisille, jotka opiskelevat yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, lukiossa, ammattikoulussa tai niitä vastaavassa oppilaitoksessa.

Hakijan on oltava joulukuun viimeisestä päivästä 2021 alkaen kirjoilla Sulkavan kunnassa ja alle 30-vuotias. Kunta tarkistaa tiedot suoraan väestörekisteristä.

Opiskelun on oltava päätoimista. Päätoimiseksi ei katsota opiskelua, jos opinnot suoritetaan etä- tai monimuoto-opiskeluna siten, että säännöllistä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa.

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää oppilaitoksen todistus läsnäolosta.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 20.1.2022

  • sähköisellä hakemuksella (linkki alla)
  • sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(a)sulkava.fi tai
  • postitse os. PL 25, 58701 Sulkava.

Hakulomakkeen saa Sulkavan kunnan kotisivuilta internetistä tai kunnan neuvonnasta.

Stipendiä varten on varattu määräraha kunnan talousarvioon ja se jaetaan hakijoiden kesken, siten ettei määräraha ylity. Kunta varaa mahdollisuuden stipendin summan tarkistamiseen, mikäli hakijoita on enemmän kuin talousarvion määrärahavaraus.

6.10.2021                                                                                             Sulkavan kunnanhallitus

LIITE: Kotikuntastipendi_hakemus(pdf)

Sähköinen hakemuslomake >>

Lisätietoa osoitteessa; https://sulkava.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/kotikuntastipendi/