Suoraan sisältöön

Kotikuntastipendi vuodelle 2020 haettavana

Kategoria: Kuulutukset

SULKAVAN KOTIKUNTASTIPENDI V. 2020 HAETTAVANA

Sulkavan kunta julistaa haettavaksi vuoden 2020 kotikuntastipendin, enintään 300 e. Kotikuntastipendi myönnetään sulkavalaisille, jotka opiskelevat Sulkavan ulkopuolella olevissa yliopistoissa, korkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammattikouluissa tai niitä vastaavassa oppilaitoksissa.

Hakijan on oltava joulukuun viimeisestä päivästä 2020 alkaen kirjoilla Sulkavan kunnassa ja alle 30-vuotias. Kunta tarkistaa tiedot suoraan väestörekisteristä.

Opiskelun on oltava päätoimista. Päätoimiseksi ei katsota opiskelua, jos opinnot suoritetaan etä- tai monimuoto-opiskeluna siten, että säännöllistä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa.

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää oppilaitoksen todistus läsnäolosta.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 20.1.2021 sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@sulkava.fi tai postitse os. Sulkavan kunta, PL 25, 58701 Sulkava. Hakulomakkeen saa Sulkavan kunnan kotisivuilta internetistä tai kunnan neuvonnasta. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Mervi Palmu puh. 044 417 5201, mervi.palmu(a)sulkava.fi

Stipendiä varten on varattu määräraha kunnan talousarvioon ja se jaetaan hakijoiden kesken, siten ettei määräraha ylity. Kunta varaa mahdollisuuden stipendin summan tarkistamiseen, mikäli hakijoita on enemmän kuin talousarvion määrärahavaraus.

4.11.2020                                                                                             Sulkavan kunnanhallitus

Hakulomake: Kotikuntastipendianomus löytyy kunnan sivuilta osoitteesta https://sulkava.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/kotikuntastipendi/. Hakemuslomake on sivun oikeassa osiossa.