KOTIKUNTASTIPENDI 2019

Kategoria: Kuulutukset

SULKAVAN KOTIKUNTASTIPENDI V. 2019 HAETTAVANA 29.1.2020 mennessä

Sulkavan kunta julistaa haettavaksi vuoden 2019 kotikuntastipendin, enintään 300 e, sulkavalaisille, jotka opiskelevat yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, lukiossa, ammattikoulussa tai niitä vastaavassa oppilaitoksessa vähintään 75 km:n päässä kotiosoitteesta.

Hakijan on oltava joulukuun viimeisestä päivästä 2018 alkaen kirjoilla Sulkavan kunnassa ja alle 30-vuotias. Kunta tarkistaa tiedot suoraan väestörekisteristä.

Opiskelun on oltava päätoimista. Päätoimiseksi ei katsota opiskelua, jos opinnot suoritetaan etä- tai monimuoto-opiskeluna siten, että säännöllistä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa.

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää oppilaitoksen todistus läsnäolosta.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 29.1.2020 sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(a)sulkava.fi tai postitse os. Sulkavan kunta, PL 25, 58701 Sulkava. Hakulomakkeen saa Sulkavan kunnan kotisivuilta internetistä tai kunnan neuvonnasta.

Stipendiä varten on varattu määräraha kunnan talousarvioon ja se jaetaan hakijoiden kesken, siten ettei määräraha ylity. Kunta varaa mahdollisuuden stipendin summan tarkistamiseen, mikäli hakijoita on enemmän kuin talousarvion määrärahavaraus.

17.10.2019                                                                                             Sulkavan kunnanhallitus

LIITTEET:

Kotikuntastipendihakemus (word)

Kotikuntastipendihakemus (pdf)