Kuulutukset asemakaavamuutoksista

Kategoria: Kuulutukset

ALANTEENTIEN – MIKKOLANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2019, K60, tontti 5

LÖYTÖKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2019, K.106

LUONNOSVAIHEET

Sulkavan kunnassa Alanteentien – Mikkolantien asemakaavamuutos 2019, K60, tontti 5 sekä Löytökylän asemakaavan muutos 2019, K.106 ovat edenneet luonnosvaiheeseen. Kaavamuutoksiin liittyvät luonnosvaiheiden aineistot (kaavakartta, määräykset ja selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma) ovat nähtävillä 1.7.–9.8.2019 Sulkavan kunnanvirastolla osoitteessa Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Luonnosvaiheen aineistot löytyvät myös kunnan kotisivuilta www.sulkava.fi.

Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide edellä mainituista kaavamuutoksien luonnosvaiheiden aineistoista. Mielipide on toimitettava Sulkavan kunnalle ennen nähtävilläolon päättymistä osoitteeseen Sulkavan kunta, PL 25, 58700 Sulkava. Lisätietoja hankkeesta saa kaavan laatijalta Ins. Henna Arkolta (puh. 044-417 5242, henna.arkko@jarvisaimaanpalvelut.fi).