Suoraan sisältöön

Julkipanolista 20.3.2020

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 23.03.2020:

§ Tunnus/Rakennuslupa Rakennuspaikka
Asia ja toimenpide
31
Myönnetty
20-0027-T 768-417-0029-0001
Suursuontie 49, 58620 LOHILAHTI
Toimenpidelupa
Maalämpökaivon poraaminen
32
Myönnetty
20-0028-R 768-420-0001-0056
Niinimäentie 505, 58700 SULKAVA
Rakennuslupa
Vapaa-ajan asunnon rakentaminen
33
Myönnetty
20-0029-R 768-423-0002-0136
Keriniementie 155, 58700 SULKAVA
Rakennuslupa
Rakennuksen sisätilojen muutos
Jätevesijärjestelman rakentaminen
34
Myönnetty
20-0030-R 768-408-0010-0014
Turkinniementie 61, 58720 KAARTILANKOSKI
Rakennuslupa
Vapaa-ajan asunnon rakentaminen

Allekirjoittaja                    Sari Lönnberg
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sulkava.fi