Julkipanolista 14.1.2020

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 14.01.2020:

 §
Tunnus/Rakennuslupa

 

Rakennuspaikka
Asia ja toimenpide
 1
Myönnetty
20-0001-T768-432-0007-0030
Myllyniementie 7b, 58700 SULKAVA
   Toimenpidelupa
Saunan muutostyöt
    
 2
Myönnetty
20-0002-R768-423-0001-0144
Vekarantie 465, 58700 SULKAVA
   Rakennuslupa
Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseen asumiseen
    
 3
Myönnetty
20-0003-R768-410-0001-0017
Kyrsyäntie 460b, 58700 SULKAVA
   Rakennuslupa
Loma-asunto
    
 4
Myönnetty
20-0004-RJ768-433-0001-0098
Antonniementie 138a, 58700 SULKAVA
   Jatkolupa
Jatkolupa
    
 5
Myönnetty
20-0005-RJ768-406-0003-0023
Iitlahti, 58700 SULKAVA
   Jatkolupa
Jatkolupa
    
 6
Myönnetty
20-0006-RJ768-406-0003-0023
Iitlahti, 58700 SULKAVA
   Jatkolupa
Jatkolupa
    
 7
Myönnetty
20-0007-I768-432-0007-0030
Myllyniementie 7b, 58700 SULKAVA
   Toimenpideilmoitus
Varasto/Autokatos
    

 

Allekirjoittaja                      Heikki Virta
Rakennustarkastaja/ ympäristöpäällikkö

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sulkava.fi