Suoraan sisältöön

Julkipanokuulutus 26.7.2021

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 26.07.2021:

§98,Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa : 21-0098-R
Rakennuspaikka: 768-425-0001-0009, Uitonsalmentie 118, 51980 LAUTEALA
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa, Rakennuksen peruskorjaus, WC ja pesutilan rakentaminen, ulkoseinän lisäeristäminen, alapohjarakenteiden korjaaminen, makuuhuoneen rakentaminen ullakolle.

§99, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa : 21-0099-R
Rakennuspaikka: 768-423-0001-0091, Jaaninlahdentie 78, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa, Autotalli

§100, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0100-R
Rakennuspaikka: 768-406-0006-0065, Etu-Rajasti, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Laajennuslupa, Lomarakennuksen laajennus

§102, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0102-T
Rakennuspaikka: 768-409-0014-0006, Kaipolankoulutie 30, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa, Jätevesijärjestelmä

§103, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0103-R
Rakennuspaikka: 768-426-0001-0065-M-0603, Pirttikiventie 197b, 58720 KAARTILANKOSKI
Asia ja toimenpide: RakennuslupA, Saunamökki

§104, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0104-I
Rakennuspaikka: 768-426-0001-0065, Pirttikiventie 197b, 58720 KAARTILANKOSKI
Asia ja toimenpide:Toimenpideilmoitus, Varasto/wc

§101, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0101-P
Rakennuspaikka: 768-432-0003-0198, Koulutie 9, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Purkulupa, Puretaan huonokuntoiset rakennukset

§105, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0105-R
Rakennuspaikka: 768-417-0013-0088, Lohikoskentie 505b, 58620 LOHILAHTI
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa, Katettu lantala

Allekirjoittaja
Sari Lönnberg, ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1,
58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25,
58701 SULKAVA

tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sulkava.fi