Suoraan sisältöön

Julkipanokuulutus 22.6.2021

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 23.06.2021:

§: 86, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0086-R
Rakennuspaikka: 768-438-0003-0035, Leväntie 135, 58720 KAARTILANKOSKI
Asia ja toimenpide: Laajennuslupa, Lomarakennuksen laajentaminen

§: 87, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0087-T
Rakennuspaikka: 768-432-0041-0001, Kauppatie 1, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa, Kunnanviraston 2. käytävän ja 3. krs aulan rakenteellisia muutoksia (lasiseiniä).

§: 88, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0088-T
Rakennuspaikka: 768-409-0005-0007, Iijärventie 90a, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Laajennuslupa, Lihanautaeläinten makuukatoksen laajennus, johon rakennetaan katettu lantakäytävä ja avonainen ruokintapöytä. Lisäksi tulee uusi katettu lantala.

§: 89, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0089-RJ
Rakennuspaikka: 768-410-0006-0072, Nallenpolku 15, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Jatkolupa, Rakennusten rakentaminen loppuun asti. Jatkoaika hakemus 2. vuodeksi.

§: 90, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0090-T
Rakennuspaikka: 768-402-0003-0032, Merruuntie 118b, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa, Kesäkeittiö

Allekirjoittaja Sari Lönnberg
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sulkava.fi/email]