JULKIPANOILMOITUS

Kategoria: Kuulutukset

Alla mainitut, ympäristösihteerin päätökset nro 15 ja 16/2019 annetaan oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.
PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ: 24.5.2019
Lupapäätökset ovat nähtävillä Sulkavan kunnanviraston rakennusvalvontatoimistossa, osoitteessa Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825. Sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi
Tämä kuulutus pidetään nähtävillä muutoksenhaun ajan 23.5.-24.6.2019.

Päätösnro, Hakija/ilmoittajaKylä, tila, nro/paikkaLupa/Aihe
§ 15/2019

Metsähallitus/Metsätalous Oy

Sulkava, Lohiniemi, Lohikoski 1:1, valtionpuisto eteläisellä Sulkavalla.Melu- ja tärinäilmoitus/maa-ainesten ottamiseen kuuluva soran ja kivien murskaaminen aikavälillä kesä-elokuu; kestoaika noin viikon verran.
§ 16/2019

Sulkava-seura ry

Sulkava, kirkonkylä, soutustadion Alanteentiellä.Meluilmoitus/Suursoutujen konserttitapahtumat 12.-13.7. ja kalamarkkinoiden esiintymislavan äänentoisto 20.-21.7.2019

SULKVAN KUNTA