Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus: melulupa

Kategoria: Kuulutukset

Ympäristösihteerin alla mainittu, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta koskeva päätös annetaan oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ:   5.6.2024

 

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennustoimistossa: Muutoksenhakuaika on 30 päivää.

Hakija Sijainti: Toimenpiteen  laatu
Sulkava-seura ry / Sulkavan Suursoudut

 

 

Alanteentie 1, soutustadion Sulkavan Suursoudut ja iltatapahtumat