Julkipanoilmoitus 9.9.2019

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan : 09.09.2019

§Tunnus/Rakennuslupa

 

Rakennuspaikka
Asia ja toimenpide
117
Myönnetty
19-0102-I768-408-0010-0015
Leppäniementie 185d, 58720 KAARTILANKOSKI
Toimenpideilmoitus
Jätevesisuodattimen asennus
118

Myönnetty

19-0103-RJ768-432-0006-0021
Rinnetie 19, 58700 SULKAVA
Jatkolupa
Jatkolupa asuinrakennukseen
119

Myönnetty

19-0104-R768-432-0018-0000
Urheilukentäntie 7, 58700 SULKAVA
Laajennuslupa
Talousrakennuksen laajennus
120

Myönnetty

19-0105-T768-424-0003-0040
Wekaransaarentie 34b, 58610 TELAKANAVA
Toimenpidelupa
Kattorakenteen muutos
121

Myönnetty

19-0106-MAI768-432-0003-0410
Vihotunniementie, 58700 SULKAVA
Maisematyölupa
Puiden kaataminen METSOLA 768-432-3-410 kiinteistöllä Vihotunniemen rantakaavan maa- ja metsätalousalueella

 

Allekirjoittaja                      Heikki Virta
Rakennustarkastaja/ ympäristöpäällikkö

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sulkava.fi