Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 9.5.2023

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 11.05.2023:

§: 39, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 23-0039-R
Rakennuspaikka: 768-438-0003-0016, Tuoreniementie 183c, 58720 Kaartilankoski
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa: Loma-asunnon rakentaminen

§: 40, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 23-0040-R
Rakennuspaikka: 768-438-0003-0016, Tuoreniementie 183c, 58720 Kaartilankoski
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa: Rantasaunan rakentaminen

§: 41, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 23-0041-T
Rakennuspaikka: 768-432-0003-0030, Alanteentie 27, 58700 Sulkava
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa: Rantamakasiinin yhteyteen rakennettavat esiintymislava ja markiisit

§: 42, Ilmoitus

§: 43, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 23-0043-RM
Rakennuspaikka: 768-432-0005-0153, Urheilukentäntie 10, 58700 Sulkava
Asia ja toimenpide: Huoltorakennus: Rakentamisen aikainen muutos

§: 44, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 23-0044-T
Rakennuspaikka: 768-411-0002-0033, Kietäväläntie 762, 58720 Kaartilankoski
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa: Maalämmön keruuputkiston rakentaminen

§: 45, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 23-0045-R
Rakennuspaikka: 768-432-0007-0029, Pieksänlahdentie 101, 58700 Sulkava
Asia ja toimenpide: Laajennuslupa: Asuinrakennuksen laajennus

Allekirjoittaja
Sari Vasara
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamosulkava.fi