Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 9.11.2022

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 11.11.2022:

§: 124, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 22-0124-T
Rakennuspaikka: 768-432-0006-0029, Rinnetie 15, 58700 Sulkava
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa: Asuinrakennuksen terassin lasitus

§: 125, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 22-0125-MAI
Rakennuspaikka: 768-406-0004-0029, Iiniementie 218, 58700 Sulkava
Asia ja toimenpide: Maisematyölupa: Puiden kaataminen

§: 127, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 22-0127-T
Rakennuspaikka: 768-426-0001-0115, Ollinloksontie 37, 58720 Kaartilankoski
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa: Aurinkopaneelit loma-asuntoon

§: 128, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 22-0128-R
Rakennuspaikka: 768-417-0020-0012, Jokilahdentie 320, 58620 Lohilahti
Asia ja toimenpide: Laajennuslupa: Loma-asunnon laajennus ja jätevesijärjestelmä. Mustat vedet umpisäiliöön ja harmaat vedet imeytetään maahan.

Allekirjoittaja
Sari Lönnberg
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Sulkava
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamosulkava.fi