JULKIPANOILMOITUS

Kategoria: Kuulutukset

JULKIPANOILMOITUS

Rantasalmen ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) antaa alla mainitusta ympäristö- ja maa-ainesluvasta (lupien yhteiskäsittely) sekä maa-ainesluvasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.

 PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ: 26.6.2020

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat muutoksenhakuajan nähtävänä: 3.7. saakka Sulkavan kunnanviraston asiointipisteessä, osoite Kauppatie 1, 58700 Sulkava, minkä jälkeen ne ovat nähtävillä Sulkavan kirjastossa. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825, sposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi (lomalla 10.7. alkaen).

Lupapäätökset ovat nähtävillä myös Rantasalmen kunnan kotisivuilla:

rantasalmi.fi → PÄÄTÖKSENTEKO → Esityslistat ja pöytäkirjat

Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 27.7.2020.

Hakija/ilmoittaja  

kiinteistö, osoitetieto

 

Lupa/Ilmoituksen aihe
Veljekset Kontinen Oy Sulkava, Sulkava, Avolouhos 1:156-, Kalliomäki 5:162- ja Kalliovuori 1:157-tilat. Maa-aines- ja ympäristölupa kalliokiviaineksen ottamiseen ja murskaukseen vanhalla ottamisalueella sekä alueen laajennus.
Gasoline Lighthouse Oy Lohikosken valtionpuisto ja Juurikkasuo 32:3-tila. Soran ja hiekan ottaminen vanhalla ottamisalueella.

SULKAVAN KUNTA