Julkipanoilmoitus 3.10.2019

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 04.10.2019:

 §Tunnus/Rakennuslupa

 

Rakennuspaikka
Asia ja toimenpide
 140
Myönnetty
19-0124-T768-432-0050-0003
Terveystie 8, 58700 SULKAVA
   Toimenpidelupa
Päiväkeskuksen katon muutostyö
    
 141
Myönnetty
19-0125-T768-431-0003-0061
Keriniementie 350a, 58700 SULKAVA
   Toimenpidelupa
Jätevesijärjestelmä.
    
 142
Myönnetty
19-0126-T768-432-0005-0159
Räävänniementie 62, 58720 KAARTILANKOSKI
   Toimenpidelupa
Jätevesijärjestelmä
    
 143
Myönnetty
19-0127-T768-417-0032-0002
Lohiniementie 639, 58620 LOHILAHTI
   Toimenpidelupa
Jätevesijärjestelmän uusiminen.
    
 144
Myönnetty
19-0128-R768-434-0021-0060
Tetriniementie 75, 58620 LOHILAHTI
   Laajennuslupa
Lomarakennuksen laajentaminen
    
 145
Myönnetty
19-0129-T768-432-0001-0087
Veneentekijäntie 12, 58700 SULKAVA
   Toimenpidelupa
Jätevesijärjestelmän uusiminen.
    
 146
Myönnetty
19-0130-T768-432-0024-0001
Kauppatie 2, 58700 SULKAVA
   Toimenpidelupa
Aurinkosähköpaneeleiden asennus
    
 147
Myönnetty
19-0131-R768-406-0006-0141
Kivisalmentie 115, 58700 SULKAVA
   Rakennuslupa
Rantasauna
    

 

Allekirjoittaja                      Heikki Virta
Rakennustarkastaja/ ympäristöpäällikkö

 

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sulkava.fi