Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 29.4.2021

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 03.05.2021:

§: 62, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0062-R
Rakennuspaikka: 768-405-0003-0006, Kärmeniementie 68, 58620 LOHILAHTI
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa, Lomarakennus

§: 63, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0063-R
Rakennuspaikka: 768-432-0009-0045, Pieksänlahdentie 191, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Laajennuslupa, Autotallin laajennus

§: 64, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0064-T
Rakennuspaikka: 768-433-0001-0109, Tuomitie 24, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Laajennuslupa, Autokatoksen sulkeminen kylmäksi varastotilaksi

§: 65, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0065-R
Rakennuspaikka: 768-417-0036-0056, Lohirannantie 21, 58620 LOHILAHTI
Asia ja toimenpide:Toimenpidelupa, Venevaja

§: 66, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0066-T
Rakennuspaikka: 768-432-0001-0074, Veneentekijäntie 28, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa, Lämmitysjärjestelmän saneeraaminen öljystä maalämpöön

§: 67, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0067-R
Rakennuspaikka: 768-410-0004-0002, Kammolantie 71, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa, Kausityöntekijöiden majoitustilojen rakentaminen

Allekirjoittaja                      Sari Lönnberg
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamosulkava.fi