Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 27.2.2020

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 28.02.2020:

§ Tunnus/Rakennuslupa  Rakennuspaikka
Asia ja toimenpide
23
Myönnetty
20-0019-T 768-411-0001-0059
Kolkonmäentie 6, 58720 KAARTILANKOSKI
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo
24
Myönnetty
20-0021-T 768-432-0045-0023
Aapintie 18, 58700 SULKAVA
Toimenpidelupa
Varaston muuttaminen aitaksi
25
Myönnetty
20-0022-R 768-419-0002-0019
Rantakyläntie 120, 58700 SULKAVA
Rakennuslupa
Rantasauna

 

Allekirjoittaja                      Sari Lönnberg
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sulkava.fi