Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 22.9.2021

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 23.09.2021:

§: 115, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0115-R
Rakennuspaikka: 768-432-0003-0373, Saarentie 320c, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa, Kesäsauna

§: 116, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0116-RJ
Rakennuspaikka: 768-406-0006-0106, Iiniementie, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Jatkolupa

§: 117, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0117-T
Rakennuspaikka: 768-432-0005-0153, Vilkalahdentie 66b, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa

§: 118, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0118-RJ
Rakennuspaikka: 768-435-0002-0044, Lohilahdentie 1004, 58620 LOHILAHTI
Asia ja toimenpide: Jatkolupa

§: 119, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0119-R
Rakennuspaikka: 768-432-0009-0021, Kaunolantie 6, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Laajennuslupa, Omakotitalon laajennus rakentamalla 2. kerros

§: 120, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0120-RJ
Rakennuspaikka: 768-411-0004-0038, Kurkilahdentie 139a, 58720 KAARTILANKOSKI
Asia ja toimenpide: Jatkolupa, Jatkolupa 2 vuotta

§: 121, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0121-RJ
Rakennuspaikka: 768-420-0005-0018, Niinimäentie 567c, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Jatkolupa, Jatkolupa 1 vuosi

§: 122, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0122-R
Rakennuspaikka: 768-432-0071-0002, Vilkaharjuntie 112, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa, Puurakenteinen, harjakattoinen konekatos

§: 123, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0123-R
Rakennuspaikka: 768-437-0003-0019, Pieksänlahdentie 614, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa, Pihasauna

§: 124, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0124-R
Rakennuspaikka: 768-432-0003-0209, Koulutie 21, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa, Huoneistojen yhdistäminen as. 8 ja 9

Allekirjoittaja
Sari Lönnberg
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamosulkava.fi