Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 22.6.2020

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 22.06.2020:

§
Tunnus/Rakennuslupa
 
Rakennuspaikka
Asia ja toimenpide
75
Myönnetty
20-0064-T 768-410-0006-0095
Kyrsyäntie 762, 58700 SULKAVA
Toimenpidelupa
Jätevesijärjestelmän uusiminen
76
Myönnetty
20-0069-R 768-406-0002-0019
Saarisentie 200, 58700 SULKAVA
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajentaminen
77
Myönnetty
20-0070-R 768-406-0004-0078
Peltosaarentie 35, 58700 SULKAVA
Rakennuslupa
Saunarakennuksen laajentaminen ja muutos vapaa-ajan asunnoksi

Allekirjoittaja
Sari Lönnberg
ympäristötoimensihteeri

 

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sulkava.fi