Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 20.5.2021

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 21.05.2021:

§: 73, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0073-T
Rakennuspaikka: 768-417-0013-0052, Lohikoskentie 524a, 58620 LOHILAHTI
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa: Kattorakenteen muutos

§: 74, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0074-T
Rakennuspaikka: 768-417-0013-0095, Lohilahdentie 1900, 58620 LOHILAHTI
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa: Aita

§: 75, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0075-R
Rakennuspaikka: 768-411-0005-0156, Hiekkaniementie 190, 58720 KAARTILANKOSKI
Asia ja toimenpide: Laajennuslupa: Rantasaunan laajennus

§: 76, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0076-T
Rakennuspaikka: 768-411-0004-0030, Sarkalahdentie 32, 58720 KAARTILANKOSKI
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa: Grillimaja, jossa tulisija

§: 77, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0077-T
Rakennuspaikka: 768-434-0001-0022
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa: Jätevesijärjestelmän uusiminen

§: 78, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0078-R
Rakennuspaikka: 768-419-0004-0045, Mäntysenkannaksentie 43, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa:Omakotitalo. Edellinen hakemus mennyt vanhaksi  1992-109-R

Allekirjoittaja                      Sari Lönnberg
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamosulkava.fi