Julkipanoilmoitus 18.9.2019

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan : 18.09.2019

 §Tunnus/Rakennuslupa  Rakennuspaikka
Asia ja toimenpide
 125
Myönnetty
19-0109-R768-406-0001-0040
Karhunpääntie 67, 58700 SULKAVA
   Toimenpidelupa
Huonetilamuutos
    
 126
Myönnetty
19-0110-T768-432-0033-0002
Pengertie 5, 58700 SULKAVA
   Toimenpidelupa
Portaiden päälle rakennetaan katos
    
 127
Myönnetty
19-0111-T768-432-0003-0216
Alanteentie 16, 58700 SULKAVA
   Toimenpidelupa
Lämmitysjärjestelmän muutos öljystä maalämpöön.
Lämpökaivot tontille.
    
 128
Myönnetty
19-0112-T768-432-0003-0430
Sammalistontie 81, 58700 SULKAVA
   Toimenpidelupa
Jätevesijärjestelmä.
    
 129
Myönnetty
19-0113-R768-434-0022-0007
Ruunalahdentie 12, 58720 KAARTILANKOSKI
   Toimenpidelupa
Aitta
    
 130
Myönnetty
19-0114-R768-403-0001-0047
Kuusimäentie 32, 58700 SULKAVA
   Rakennuslupa
Loma-asunnon rakentaminen
    
 131
Myönnetty
19-0115-MAI768-411-0005-0145
Hiekkaniementie, 58720 KAARTILANKOSKI
   Maisematyölupa
Puiden kaataminen 768-411-5-145 kiinteistöllä
    
 132
Myönnetty
19-0116-R768-432-0003-0048
Mikkolantie 7, 58700 SULKAVA
   Rakennuslupa
Asuinrakennus
 

HEIKKI VIRTA
Rakennustarkastaja/ympäristöpäällikkö

 

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sulkava.fi