Julkipanoilmoitus 15.8.2019

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 15.08.2019:

 

§Tunnus/Rakennuslupa

 

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

100

Myönnetty

19-0089-R768-432-0008-0041

Pieksänlahdentie 2b, 58700 SULKAVA

Laajennuslupa

Uuden eteistilan rakentaminen

101

Myönnetty

19-0090-R768-420-0005-0032

Kirkkokankaantie 174, 58700 SULKAVA

Rakennuslupa

Pihasaunan rakentaminen

102

Myönnetty

19-0091-R768-434-0019-0019

Pukkiniementie 51b, 58610 TELAKANAVA

Rakennuslupa

vierasmaja

103

Myönnetty

19-0092-RJ768-410-0006-0072

Nallenpolku 15, 58700 SULKAVA

Jatkolupa

Haettu pidennystä työn loppuunsaattamista varten 2 v.

103

Myönnetty

19-0093-T768-419-0005-0018

Rapiontie 160, 58700 SULKAVA

Toimenpidelupa

Maalämpö

 

Allekirjoittaja                      Mauri Ruuskanen

 

OIKAISUVAATIMUS

 

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,

Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai

postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA

tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sulkava.fi