Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 12.5.2022

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 16.05.2022:

§: 44, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 22-0044-T
Rakennuspaikka: 768-411-0005-0180, Silkkitie 73, 58720 Kaartilankoski
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa, Venevaja

§: 45, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 22-0045-T
Rakennuspaikka: 768-437-0004-0041, Koskutjärventie 13, 58700 Sulkava
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa, Kota

§: 46, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 22-0046-R
Rakennuspaikka: 768-417-0019-0003, Maaniementie 85, 58620 Lohilahti
Asia ja toimenpide: Laajennuslupa, Vapaa-ajan asunnon laajennus ja perusparannus

§: 47, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 22-0047-R
Rakennuspaikka: 768-405-0004-0017, Virtaniementie 135b, 58610 Telakanava
Asia ja toimenpide: Laajennuslupa: Keittiön laajennus, kodinhoito-, suihku-, ja wc-tilojen rakentaminen sekä vesi- ja viemärijärjestelmän rakentaminen

§: 48, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 22-0048-R
Rakennuspaikka: 768-406-0006-0294, Korvastontie 45, 58700 Sulkava
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa, Käyttötarkoituksen muutos

§: 49, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 22-0049-R
Rakennuspaikka: 768-426-0001-0120, Ollinloksontie 84, 58700 Sulkava
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa, Aittarakennus

§: 50, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 22-0050-R
Rakennuspaikka: 768-420-0005-0018, Niinimäentie 567c, 58700 Sulkava
Asia ja toimenpide: Laajennuslupa, Sisä wc/terassi

§: 51, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 22-0051-MAI
Rakennuspaikka: 768-432-0003-0329, Rinnetie 7, 58700 Sulkava
Asia ja toimenpide: Maisematyölupa, Puiden kaataminen

Allekirjoittaja
Sari Lönnberg
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamosulkava.fi