Julkipanoilmoitus 1.7.2019

Kategoria: Kuulutukset

Alla mainitut, ympäristösihteerin päätökset nro 18-20/2019 annetaan oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.

PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ: 1.7.2019

Lupapäätökset ovat nähtävillä Sulkavan kunnanviraston rakennusvalvontatoimistossa, osoitteessa Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825. Sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi  

Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 31.7.2019.

 

Päätösnro, Hakija/ilmoittajaKylä, tila, nro/paikkaLupa/Aihe
18. Sulkava, Lohilahti, Repola 8:3 ja Hulmonmäki 9:12-tilat.Oheisilla tiloilla olevan maa-aines- ja ympäristöluvan vakuutta koskeva päätös.
19. Gasoline Lighthouse OySulkava, Lohilahti, Rauhanlinna 11:6-tila.Oheisella tilalla olevan maa-aines- ja ympäristöluvan vakuuksia koskeva päätös.
20.  Palin Granit OySulkava, Iitlahti, Kommatto 3:61-tilaOheisella tilalla olevan maa-aines- ja ympäristöluvan vakuutta koskeva päätös.