Suoraan sisältöön

Julkinen kuulutus – päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Kategoria: Kuulutukset

Asia                                  

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n (1166/2018) mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Päätöksen yksilöinti ja keskeinen sisältö

Viranhaltijapäätös 23.05.2023, 5 §/2023.

Päätös koskee Sulkava-seura ry:n järjestämää Sulkavan suursoudut -tapahtumaa, joka pidetään 07.07–09.07.23 Soutustadionilla (Alanteentie 1, 58700 Sulkava).

Kuulutuksen julkaisupäivä                

25.05.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä        

Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin (432/2019) mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 01.06.2023

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 25.05.2023 – 03.07.2023

Sulkavan kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 03.07.2023.

Lisätietoja

Ympäristösihteeri,
Päivi Yli-Kovero
puh. 050 470 5080
paivi.yli-koverorantasalmi.fi

LIITE: Viranhaltijapäätös (pdf)