Suoraan sisältöön

Julkinen kuulutus: Kuuleminen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista

Kategoria: Kuulutukset

Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteen esittäminen, ehdotus Vuoksen sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027

Tausta

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016-2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2015. Vesienhoitosuunnitelmat on alustavasti tarkistettu koskemaan seuraavaa vesienhoitokautta eli vuosia 2022-2027. Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyy SOVA-lain (2005/200) mukainen ympäristöselostus.

Valmisteluasiakirjat

Vesienhoitoalueiden valmisteluasiakirjat ja niiden tausta-asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä 2.11.2020-14.5.2021 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.

Vesienhoitoalueet eivät määräydy hallinnollisten vaan vesistöjen rajojen mukaan. Etelä-Savossa kunnat kuuluvat joko Vuoksen vesienhoitoalueeseen tai Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen tai molempiin riippuen kunnan sijainnista (ks. liite 1).

Tutustuminen ja mielipiteiden esittäminen

Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä kuultavana olevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista, niiden tausta-asiakirjoista sekä ympäristöselostuksesta 14.5.2021 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet mielipiteen esittämiseksi kirjallisesti ja sähköisesti. Vesienhoitoalueesta riippuen palaute toimitetaan joko Etelä-Savon ELY-keskuksen tai Uudenmaan ELY- keskuksen kirjaamoon seuraavasti:
Vuoksen vesienhoitoalue: Sähköpostiosoite on kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 164, 50101 Mikkeli
Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue: Sähköpostiosoite on kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Uudenmaan ELY-keskus PL 36, 00521 HELSINKI
Oman alueen tulostettuihin asiakirjoihin voi tutustua ELY-keskuksissa, Etelä-Savossa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Käyntiosoite on Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli. Kunnissa asiakirjojen nähtävillä pitäminen toteutetaan pääsääntöisesti sähköisenä.

Tämä julkinen kuulutus on julkaistu 2.11.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisesta.

Lisätiedot

Lisätietoja kuulemiseen liittyen antavat Etelä-Savon ELY- keskuksessa johtava asiantuntija Juho Kotanen sekä vesistöasiantuntija Liisa Muuri. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi. Vaihteen puhelinnumero: 0295 024 000.

Mikkelissä 2.11.2020
ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004), valtioneuvoston asetus vesienhoidon
järjestämisestä (1040/2006), laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
(200/2005) sekä hallintolaki (434/2003) 62a §

Osoitetiedot: ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
puh. 0295 024 000, www.ely-keskus.fi, Y-tunnus 2296962-1
Kirjaamo, PL 164, 50101 Mikkeli, kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

Liite 1. Etelä-Savon kunnat ja vesienhoitoalueet mihin ne kuuluvat

Enonkosken kunta, Enonkoskentie 3 T, Enonkoski, Vuoksen vesienhoitoalue
Heinäveden kunta, Kermanrannantie 7, Heinävesi, Vuoksen vesienhoitoalue
Joroisten kunta, Lentoasemantie 130, Joroinen, Vuoksen vesienhoitoalue
Juvan kunta, Juvantie 13, Juva, Vuoksen vesienhoitoalue
Puumalan kunta, Keskustie 14, Puumala, Vuoksen vesienhoitoalue
Rantasalmen kunta, Poikkitie 2, Rantasalmi, Vuoksen vesienhoitoalue
Savonlinnan kaupunki, Olavinkatu 27, Savonlinna, Vuoksen vesienhoitoalue
Sulkavan kunta, Kauppatie 1, Sulkava, Vuoksen vesienhoitoalue
Mikkelin kaupunki, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli, Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueet
Mäntyharjun kunta, Asematie 3, Mäntyharju, Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueet
Pieksämäen kaupunki, Kauppakatu 1, Pieksämäki, Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueet
Hirvensalmen kunta, Keskustie 2, Hirvensalmi, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
Kangasniemen kunta, Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
Pertunmaan kunta, Pertuntie 14, Pertunmaa, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue