Suoraan sisältöön

JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTON REHTORIN VIRANSIJAISUUS 

Kategoria: Ajankohtaista

JÄRVI-SAIMAAN KANSALAISOPISTON REHTORIN VIRANSIJAISUUS 

Järvi-Saimaan kansalaisopisto on vapaata sivistystyötä toteuttava oppilaitos, joka toimii Sulkavan, Juvan ja  Rantasalmen alueella. Kansalaisopistossa opiskelee vuosittain noin 4 700 kurssilaista ja 1 500 opiskelijaa.

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa on haettavana rehtorin sijaisuus ajalla 1.9.2022-28.2.2023. Pääasiallinen  työpaikka sijaitsee Sulkavalla, mutta työ edellyttää työskentelyä ja liikkumista myös Juvan ja Rantasalmen  toimipisteissä.

Työtehtäviin kuuluu kansalaisopiston opetustarjonnan kokonaisuudesta vastaaminen, suunnittelijaopettajien  ja opetushenkilöstön esihenkilönä toimiminen sekä kansalaisopiston päivittäisestä toiminnasta
huolehtiminen. Huolehdit osaltasi opistopalvelujen saavutettavuudesta, opetusvälineistä, opetustiloista  monipuolisen tarjonnan mahdollistajana.

Kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen
986/1998 mukaiset. Asetuksen mukaan rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi
korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan  tehtävistä sekä Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15  opintoviikon tai 25 opistopisteen laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla  hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Tehtävässä menestyminen edellyttää erinomaista suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, hyviä vuorovaikutus- ja  johtamistaitoja sekä hyviä yhteistyö- ja sidosryhmätaitoja. Lisäksi työ edellyttää riittäviä ja monipuolisia ICT- taitoja, osaamista tiedottamiseen ja markkinointiin sekä kokonaisuuksien ja laajojen prosessien hallintaa.

Arvostamme elinikäisen oppimisen ja vapaan sivistystyön periaatteiden ja arvoperustan tuntemusta.
Eduksi katsomme julkisen organisaation ja kunnallisen päätöksenteon aiemman tuntemuksen sekä
kokemuksen ja osaamisen vastuullisten talous- ja henkilöstöasioiden hoitamisessa. Lisäksi luemme eduksi  esihenkilötyössä ja henkilöstöhallinnossa asiaa koskevien lakien, säädösten ja sopimusten tuntemuksen ja  soveltamiskyvyn sekä johtamisosaamisen.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Sijaisuuteen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote  (Rikosrekisterilaki 6 §:n 2 mon.) ennen sijaisuuden vastaanottamista.

Viransijaisuudessa on kolmen kuukauden koeaika. Sijaisuus täytetään 1.9.2022 lukien tai sopimuksen
mukaan.

Hakemukset tulee toimittaa 29.7.2022 klo 12.00 mennessä Kuntarekryn kautta. Hakemukseen tulee liittää  kelpoisuutta osoittavat tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja antavat Sulkavan kunnan hallintojohtaja Mervi Palmu puh. 044 417 5201,
mervi.palmu@sulkava.fi, Sulkavan peruspalvelulautakunnan pj. Eeva Lyytinen, puh. 040 556 0134 tai Järvi- Saimaan kansalaisopiston neuvottelukunnan pj. Ari Rautio puh. 040 527 1667.