Suoraan sisältöön

Järvi-Saimaan kansalaisopiston rehtorin viranhaku

Kategoria: Kuulutukset

Järvi-Saimaan kansalaisopisto on vapaata sivistystyötä toteuttava oppilaitos, joka toimii Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen alueella. Kansalaisopistossa opiskelee vuosittain noin 4 700 kurssilaista ja 1 500 opiskelijaa.

Järvi-Saimaan kansalaisopistossa on haettavana rehtorin virka. Pääasiallinen työpaikka sijaitsee Sulkavalla, mutta työ edellyttää työskentelyä ja liikkumista myös Juvan ja Rantasalmen toimipisteissä.

Työtehtäviin kuuluu kansalaisopiston opetustarjonnan kokonaisuudesta vastaaminen, suunnittelijaopettajien ja opetushenkilöstön esihenkilönä toimiminen sekä kansalaisopiston päivittäisestä toiminnasta huolehtiminen. Huolehdit osaltasi opistopalvelujen saavutettavuudesta, opetusvälineistä, opetustiloista monipuolisen tarjonnan mahdollistajana.

Kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset. Asetuksen mukaan rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon tai 25 opistopisteen laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Tehtävässä menestyminen edellyttää erinomaista suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, hyviä vuorovaikutus- ja johtamistaitoja sekä hyviä yhteistyö- ja sidosryhmätaitoja. Lisäksi työ edellyttää riittäviä ja monipuolisia ICT-taitoja, osaamista tiedottamiseen ja markkinointiin sekä kokonaisuuksien ja laajojen prosessien hallintaa. Arvostamme elinikäisen oppimisen ja vapaan sivistystyön periaatteiden ja arvoperustan tuntemusta.

Eduksi katsomme julkisen organisaation ja kunnallisen päätöksenteon aiemman tuntemuksen sekä kokemuksen ja osaamisen vastuullisten talous- ja henkilöstöasioiden hoitamisessa. Lisäksi luemme eduksi esihenkilötyössä ja henkilöstöhallinnossa asiaa koskevien lakien, säädösten ja sopimusten tuntemuksen ja soveltamiskyvyn sekä johtamisosaamisen.

Valinnassa voidaan käyttää soveltuvuusarviointia. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (Rikosrekisterilaki 6 §:n 2 mon.) ennen viran vastaanottamista.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virka täytetään 1.8.2023 lukien tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset tulee toimittaa 28.3.2023 klo 15.00 mennessä Kuntarekryn kautta. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat tutkinto- ja työtodistukset. Haastattelut pidetään to 30.3. ja/tai pe 31.3.

Lisätietoja antavat Sulkavan kunnan hallintojohtaja Mervi Palmu puh. 044 417 5201, mervi.palmu(a)sulkava.fi, Sulkavan peruspalvelulautakunnan pj. Eeva Lyytinen, puh. 040 556 0134 tai Järvi-Saimaan kansalaisopiston neuvottelukunnan pj. Ari Rautio puh. 040 527 1667.